RISESUN瑞升绝缘子型号RM-20/RM-25/RM-25A/RM-30/RM-35/RM-40/RM-45/RM-51/RM-76,该产品采用不饱和聚酯玻纤增强模塑料,具有优异的电缘性,耐热性
电量隔离传感器

台湾RISESUN瑞升
高压绝缘子: RS-3S/RS-6S/RS-3M/RS-6M/RS-12/RS-15/RS-24/RS-25/RS-10H/RS-10N/RS-20N/RS-30N

台湾RISESUN瑞升

低压绝缘子: RM-20/RM-25/RM-25A/RM-25S/RM-30/RM-35/RM-35A/RM-35S/RM-40/RM-40AB/RM-45/RM-51/RM-51A/RM-76/RM-76A

该产品采用不饱和聚酯玻纤增强模塑料,具有优异的电缘性,耐热性。